voor wie

Prissma is er onder meer voor: informatie- en kennismanagers en consultants, ICT’ers, voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het informatiebeleid of de informatievoorziening en voor informatie analisten en researchers.

Waarom lid zijn van Prissma? 
Leden gaven aan lid te zijn van Prissma (onderzoek april 2010), omdat:

  • het een boeiende en dynamische club is!
  • Prissma een enthousiaste en vooruitstrevende afdeling (van de KNVI) is
  • Prissma een andere kant van het spectrum van de KNVI laat zien
  • het de meest professionele club is binnen Nederland informatieland
  • PRISSMA dé afdeling is die informatievoorziening innovatief benadert en het vak verder brengt. De afdeling dus die Informatievoorziening 2.0 of misschien zelfs 3.0 handen en voeten geeft
  • PRISSMA goed is in het organiseren van interessante bijeenkomsten
  • dit onderdeel van de KNVI oog heeft voor de toekomstige ontwikkelingen binnen in-house kenniscentra/bibliotheken
  • het een actief onderdeel is binnen de KNVI gelederen dat regelmatig interessante bijeenkomsten etc. organiseert
  • is de enige (?) echte professionele organisatie op mijn vakgebied.

Hierdoor nieuwsgierig geraakt en wil je je inschrijven? Kijk dan op Contact – Lid worden.