Voortgang Pitches 2012

Begin 2012 schreven we de Pitch 2012 uit. We waren op zoek naar inspirerende, innovatieve ideeën die ons vakgebied – in brede zin- verder op de kaart konden zetten. Bij elkaar kwamem 11 ideeën  binnen, waarvan er uiteindelijk 5 mochten pitchen op het KBenP Zomerevent in het Kurhaus te Scheveningen.

In deze nieuwsbrief kort de voortgang van 2 van de 11 ideeën:

  1. Bianca Kramer met: Bibliotheek doorzoeken via Twitter – maak je eigen Twitterbot
    Bianca Kramer won een subsidie van VOGIN. Dit najaar heeft ze haar idee gepresenteerd op 2 congressen (M-Libraries 4  en Internet Librarian International 2012 , tijdens de workshop ‘Appropiating IT‘ . Naar aanleiding van deze laatste presentatie is ze gevraagd om een hoofdstuk te schrijven voor de 2e editie van het boek “Library Mashups’. Verder is ze met het VOGIN-bestuur in overleg om te kijken of ze in 2013 een worskhop voor bibliotheekmederkers / informatieprofessionals kunnen aanbieden, met als onderwerp: Het zelf onwikkelen van bibliotheektoepassingen m.b.v. online tools.
  1. Joost Janssen met: Spottales – deel je ervaringen over plaatsen op Google Maps
    Immiddels ligt er een functioneel ontwerp waarbij voor de totstandkoming gebruik is gemaakt van een prototyping platform, Justinmind. Hierop kun je zowel het grafisch design als het interaction design ontwikkelen met een team, zónder dat je elkaar daadwerkelijk hoeft te ontmoeten. Joost heeft zich inmiddels bij de KvK ingeschreven om dit idee verder te brengen, en is ook al druk bezig met het ontwikkelen van een website  Zodra het prototype helemaal klaar is, gaat hij op zoek naar investeerders. Crowdfunding wordt zeker overwogen maar als je het nu al een goed idee vindt en je wilt er in investeren .. meld je dan bij Joost!