Pitch 2011

De prijs voor de meest innovatieve toepassing van informatie

Op 23 juni 2011 was het zover: op het KBenP zomerevent in het Kurhaus in Scheveningen werd gestreden om de prijs voor de meest innovatieve toepassing van informatie. De winnaars zijn bekend!

In deze blog:

 • De winnaars
 • Wat vooraf ging
 • De jury over alle pitchers
 • Een overzicht van alle ideeën
 • De foto’s

De winnaars 

De winnaar van de hoofdprijs

Marc Barteling met “Why I Love This Book

“Why I love this book” is een website met mooie verhalen. Lezers en schrijvers geven hun persoonlijke boekentip in filmpje van 1-minuut. Ze vertellen ‘why I love this book’, hoe dat ene boek hen raakte, ontroerde, inspireerde of ze iets leerde.

De jury over WILTB:

 • Het initiatief is (esthetisch) mooi en maatschappelijk relevant. De jury was gecharmeerd van de eenvoud van de website en de prikkelende, enthousiaste, persoonlijke ‘uit het hart’ en gedreven presentatie.
 • Het element storytelling en de combinatie met sociale media maakt nieuwsgierig en werkt aanstekelijk.
 • Het initiatief draagt bij aan het stimuleren van het lezen van boeken, op een manier die helemaal bij deze tijd past. De korte positieve en persoonlijke filmpjes inspireren en brengen ook de minder populaire boeken onder de aandacht.
 • De ambitie (het verlanglijstje) van Marc Barteling was concreet en haalbaar, met een duidelijk doel. De jury stimuleert met deze prijs graag de verdere ontwikkeling in onder meer de zoekfunctionaliteit, het ontsluiten van genres en een meer geavanceerde koppeling aan sociale media.
 • Daarnaast zal dit initiatief de kandidaat ook zelf naar een hoger plan tillen (een van de beoordelingscriteria). Met de verdere ontwikkeling kan daadwerkelijk een stap gezet worden naar ondernemerschap.

 

De winnaar Marc Barteling kreeg overhandigd:

 • Volledig betaalde studiereis t.w.v. EUR 1.500 (aangeboden door NVB)
 • Waardecheque t.w.v. EUR 10.000 te besteden aan GO-opleidingen (aangeboden door KBenP)
 • Waardecheque t.w.v. EUR 1.000 (aangeboden door NVB)

De winnaar van de publieksprijs
De uitslag van het publiek zag er als volgt uit:

Met een overduidelijke meerderheid van stemmen ging de publieksprijs naar: Koen Vredebregt met “Follow the money”!

Het idee: via verschillende kanalen wordt de kas van de overheid gevuld. Maar hoe stroomt deze kas leeg? Welk pad legt het geld af? De webapplicatie Follow the Money laat zien hoe de staatskas opgebouwd is en welke weg ons belastinggeld vervolgens aflegt. Met het volgen van het geld, volgt een groeiend begrip voor de kracht van data en vooral elkaar. Follow the money

De publiekswinnaar Koen Vredebregt kreeg overhandigd:

 • Waardecheque t.w.v. EUR 5.000 te besteden aan GO-opleidingen (aangeboden door KBenP)
 • Waardecheque t.w.v. EUR 1.000 (aangeboden door EBSCO)

Vogin investering
Naast de hoofdprijs en de publieksprijs zijn alle ingezonden ideeën gescreend door het VOGIN Fonds – om in aanmerking voor financiële ondersteuning om daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. De VOGIN heeft op basis van eigen selectiecriteria – die sterk afwijken van die van Prissma – uit de totale lijst drie ideeën geselecteerd, die in aanmerking komen om hun business plan in te zenden. Zodra er meer bekend is, zal hierover gecommuniceerd worden.

Wat vooraf ging
In maart deden wij een oproep voor innovatieve ideeën voor de media- en informatiewereld. Uit alle inzendingen werden 7 ideeën geselecteerd, die werden uitgenodigd om te komen pitchen. In willekeurige volgorde:

 • Chris Wever – Website www.buurtleren.nl
 • Marc Barteling – Website Why I Love This Book
 • Hella van Rhijn – PwC’s Producten- en dienstencatalogus (PSCAT)
 • Koen Vredebregt – Follow the money
 • Martin Holzmeister & Fako Berkers – DigitaScenscia: a three dimensional sphere out of computer screens
 • Bart Rikken en Sipke Fluitman – Books in the cloud
 • Mikis de Winter en Heleen van der Kemp – Misdaadroman online die wordt opgelost met Layar

Helaas hebben de twee laatstgenoemde geselecteerde kandidaten – door omstandigheden – niet kunnen deelnemen. De ‘pitch strijd’ vond dan ook plaats tussen de eerstgenoemde vijf kandidaten.

De procedure
In de ochtend presenteerden de 5 geselecteerde kandidaten in 10 minuten hun idee voor de jury – achter gesloten deuren. Van de deelnemers werd verwacht:

 • Een helder beeld te geven van wat het idee precies inhoudt
 • Een overtuigend verhaal te vertellen waarom dit een goed idee is (wat is de relevantie? Voor welke doelgroep is het idee interessant? Wat is er bijzonder aan? (unique selling points)?
 • Een beeld over hoe het idee (verder) tot uitvoering gebracht kan worden (en eventueel: wat hiervoor nodig is)

In het hier opvolgende juryberaad heeft de jury alle presentaties beoordeeld op basis van zes P-R-I-S-S-M-A punten. Hieruit werd de winnaar van de hoofdprijs gekozen.

In de middag was het tijd voor de publieksprijs. In twee minuten konden de deelnemers hun idee pitchen voor het publiek, die konden stemmen met stemkastjes (met dank aan Ordina).

De jury

 • Peter van Gorsel (HvA / UvA)
 • Marcellien Breedveld-Joosten (UtrechtInc, incubator)
 • Michel Wesseling (NVB)
 • Suzanne Bakker en Peter de Jong (Stichting VOGIN)
 • Bestuursleden Prissma

De jury over alle pitchers

De jury over DigitaScenscia

A three dimensional sphere out of computer screens
Van Martin Holzmeister & Fako Berkers

De jury was (meer dan!) enthousiast over dit idee en het eindigde bij de beoordeling dan ook op een tweede plaats. Met een flitsend filmpje zetten deze twee multimedia artists een prachtig idee neer, waarin het ontsluiten van informatie (youtube content) gecombineerd werd met een ‘product’ met hoge artistieke waarde. De jury hoopt dat dit idee daadwerkelijk in de praktijk zal worden gebracht, omdat het te waardevol en (esthetisch) te mooi is om op de plank te laten liggen.

De jury over Follow the money
Webapplicatie die laat zien hoe de staatskas opgebouwd is en welke weg ons belastinggeld vervolgens aflegd
Van Koen Vredebregt

De jury was erg te spreken over de vormgeving van de presentatie in Prezi en de heldere voorbeelden van hoe dit er in de praktijk uit zou zien. Ook over de kern van het initiatief (het vrijgeven en ontsluiten van data) was de jury te spreken. Dit idee scoorde bij de jury minder hoog dan “Why I love this book” en “DigitaScenscia”, omdat het in het buitenland al gerealiseerd is en vanwege het gepresenteerde plan over de haalbaarheid. De jury ondersteunt desalniettemin de ambitie en het streven om over 5 jaar alle overheidsdata te hebben ontsloten en dat dit over 15 jaar ‘niet meer dan normaal’ zal zijn.

De jury over Buurtleren.nl
Een ‘marktplaats voor leren’ om mensen met elkaar in contact te brengen.
Van Chris Wever

De jury was enthousiast over de persoonlijke inleiding in de presentatie – tevens de aanleiding van het ontstaan van dit initiatief. Een mooi idee waarbij het overdragen van kennis centraal staat. Ook de maatschappelijke relevantie (het versterken van de onderlinge contacten / saamhorigheid in buurten) en de inspiratie die dit initiatief (onder meer door de Google maps integratie) biedt om zaken te leren waar je nooit eerder aan hebt gedacht, maken dit initiatief waardevol. De jury hoopt dan ook dat dit idee verder wordt ontwikkeld.

De jury over PwC’s Producten- en dienstencatalogus (PSCAT)
Eén database waarin iedere PwC-er zijn product of dienst in vast kan leggen en waarbij elke PwC-er een klantvraag kan begrijpen en elke mogelijke oplossing kan uitleggen.
Van Hella van Rhijn

De jury was vooral gecharmeerd van het basisidee om interne gegevens beschikbaar te stellen voor klanten. De uiteindelijke uitvoering en de toch vooral interne gerichtheid van deze database maakten het initiatief maatschappelijk minder interessant. Daarnaast kwam de ambitie (co-creatie met de klant), het innovatieve gehalte het doel en de toegevoegde waarde minder helder naar voren, waardoor dit idee door de jury met minder punten werd beoordeeld.

Een overzicht van alle ideeën
Het streven van Prissma was (en is) om alle ideeën ‘terug te geven aan de markt’. Daarom presenteert Prissma alle ingezonden ideeën in één overzicht – mits de inbrenger hier toestemming voor heeft gegeven. We hopen dat hieruit verder ontwikkelingen en mogelijkheden voortvloeien. Schroom dan ook niet om contact op te nemen met de deelnemers wanneer een initiatief je aanspreekt!

Foto’s
Snapshots van Prissma (link naar Flickr foto’s Prissma – http://www.flickr.com/photos/prissma/sets/72157626925876685/
Foto’s van het totale KBenP zomerevent