2017 : Building Information Modelling @Erasmus MC

PRISSMA Academy presenteert: Building Information Modelling
Maandag 30 oktober 2017, Erasmus MC in Rotterdam

emc
PRISSMA’S ACADEMY
Building Information Modeling
ERASMUS MC

Op 30 oktober 2017 vond in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC in
Rotterdam de Prissma Academy plaats.

Opening Academy

Jan Jaap Zijl opent namens Prissma en het Erasmus MC het programma.

Programma Integrale Bouw Erasmus MC, Arjan Windhorst

Erasmus MC is al enige jaren bezig met de grootste ziekenhuis bouwoperatie in decennia. Zo groot als het in Rotterdam wordt neergezet, zal het niet veel vaker voorkomen.
Vanuit het management neemt Arjan een regierol in het aansturen huisvesting en opbouwen informatiedossier.
Het nieuwe hoofdgebouw van het Erasmus MC is 203.000 m3 groot en er zijn al weer plannen om nog verder te groeien als de huidige bouwactiviteiten klaar zijn. Ondanks de verschillende gebouwen werkt Erasmus MC toe naar ‘ONE’: één geheel van gebouwen bij elkaar. De opbouw van het nieuwe gebouw wordt gevormd door een logische gelaagdheid van ziekenhuisdisciplines: beneden de veelvoorkomende behandelingen, boven de complexere specialismen en ruimten waar rust nodig is.
Alle opgedane ervaringen en keuzes worden vastgelegd zodat ze als best practice gedeeld kunnen worden met andere ziekenhuizen.
Sturing vanuit huisvesting vindt plaats door enerzijds gebruik van ruimten door te belasten aan de gebruiker en aan de andere kant in het huisvestingsplan beleid te maken op toekomstige huisvesting. In de voorraad aan ruimten is een ‘ijzeren’ definitieve voorraad en een flexibele voorraad die in de toekomst afgestoten kan worden

Bouw Informatie Management, Bruno Bartelds, Het BIM Instituut

https://www.biminstituut.nl

Wanneer we het hebben over BIM gaat het over verschillende aspecten. Bruno gaat in op de IT kant en data transport. Daarnaast benadrukt hij de proceskant.
Een 3D gebouwmodel is niet direct BIM. BIM is de plek waar alle systemen die iets opslaan over gebouwen samenkomen als een soort ‘patchkast in een netwerk’. Informatie uit willekeurig welk systeem wordt beschikbaar gemaakt voor willekeurig elk ander systeem. Voor elke functie is er een ‘beste applicatie’. Er is niet zoiets als één systeem wat alles kan.
Data begint bij de applicaties van derden, maar wordt ingelezen in een generieke gestructureerde informatieomgeving. Dit wordt gedaan voor de afgesproken BIM-ILS, de Informatie Levering Specificatie. Deze informatie wordt via een databus doorgesluisd aan de andere systemen. Net als in de Rotterdamse haven met haar containers is het transportmiddel vrij, maar de verpakking van de data niet vrij. Zolang er gestandaardiseerd gewerkt wordt is de informatieoverdracht gegarandeerd.

HÉT model of DÉ tekening bestaat niet. Het hele systeem ontstaat gedurende een bouwproject. Verschillende datacontainers komen bij elkaar. Soms helaas nog losse chunks aan data.
Het 3D model is hierbij niet de container van de informatie, maar het navigatiesysteem naar de informatie. De informatie in het object is bedoeld als real-time informatieportal. Hoewel de data vast lijkt te staan in de data achter het 3Dmodel is juist erg veranderlijk. Daarom is het 3D-model een goed zoekportaal naar de achterliggende data.

Informatie in een bouwproces kent vier fasen:

 • As wished : de opdrachtgever stelt een programma van eisen op
 • As ordered : ontwerpers vertalen vraag naar productie
 • As promised : stelt de makers in staat de order uit te voeren
 • As built : ter acceptatie en in beheer te nemen door de opdrachtgever
  Elk van deze stappen dient getoetst te worden op compleetheid en acceptatie. Is de opvolging de juiste na de voorgaande stap en is de fase juist uitgevoerd?

  3D modellen leveren 2D extracten op die gebruikt worden op de werkvloer. De opzichter virtueel bouwen checkt deze modellen bouwkundig, op constructie en installatietechnisch. Veel informatie hoeft echter steeds minder gecontroleerd te worden omdat er met unieke id’s wordt gewerkt en de verschillende afgeleide documenten/berekeningen direct uit het 3D model komen. 2D modellen is tekenen. 3D modellen is simuleren. Hierdoor wordt de foutmarge kleiner.
  Het maken van 2D extracten is erg kostbaar. Wanneer je een 2D print maakt kies je namelijk voor de lagen die je wilt laten zien en sluit je andere data uit. 3D lezen levert een besparing op aan de 2D data leverantie kant.

  BIM protocol:

 • wie modelleert wat?
  > Modelleer waar je aansprakelijk voor bent
  > Modelleer waar je over gaat

 • hoe gedetailleerd moet het model zijn?
  > Level of detail: weg ermee!
  > Level of development:
  > Geeft antwoord op de vraag hoe juist de gegevens zijn.
  > Modelleer wat je weet en op het moment dat je weet.
  > http://www.bimforum.org/lod
  > er is niet één model

  Waar producenten en ontwerpers modelleren en organisatoren controleren, is er qua tools veel beschikbaar: gebruik wel de juiste tools!

  Specificeren van gebruikers eisen: Sven van den Berg, ICOP

  http://www.icop.nl

  Grip krijgen op de kwaliteit van een Programma van eisen. Dat vraagt eenduidige manier van werken binnen Erasmus MC. Daarnaast worden handboeken met eisen voor het beheer en onderhoud van gebouwen direct in het programma van eisen traject meegenomen.
  Dat vraagt twee zaken: informatiemanagement en verificatiemanagement. De tool Briefbuilder (http://www.briefbuilder.com/nl/) legt de eisen vast en koppelt deze aan de verificaties en het 3Dmodel. Door alles bij elkaar te brengen ontstaat een integraal informatiemodel, waardoor er geen verschillende ‘waarheden’ naast elkaar kunnen ontstaan.
  Briefbuilder is beschikbaar voor alle stakeholders in het proces en wordt zowel gebruikt voor het hele BIM traject tijdens het bouwproces, als rond de verificatie momenten.
  Demo: https://www.youtube.com/watch?v=jU3nqeQNZWs
  Opbrengsten van Briefbuilder tijdens het project, zijn – betere kwaliteit, lagere kosten en een efficiënter proces.
  De informatie is vanuit verschillende perspectieven te bekijken: zowel vanuit het perspectief ‘ruimte’, als het perspectief ‘onderdeel’ zoals de wandcontactdoos. Door te werken met kruistabellen kunnen overzichten worden gegenereerd die helpen met controleren op dubbelingen of vergeten zaken.

  Informatiemanagement in het bouwproces, Toine Bullens, Brink Management / Advies

  http://www.brink.nl

  Actualiteit laat zien dat IT in de bouw terrein begint te winnen. Smart buildings, BIM, VR.
  Definitie informatiemanagement: “Gedurende de levenscyclus van vastgoed worden op een eenduidige, consistente en efficiënte wijze data- en informatiebronnen verbonden en op een laagdrempelige wijze ontsloten ten behoeven van verificatie, validatie en sturing”.

  BIM is een onderdeel van het informatiemanagement strategie van een project.
  Randvoorwaarden voor informatiemanagement in het bouwproces:

 • eenduidige structuur (bijvoorbeeld een ruimteboom)
 • heldere processen + bijbehorende tooling
 • heldere afspraken
 • Processtappen:

 • strategie en doelstellingen
 • informatiebehoefte in kaart brengen
 • toegangsrechten en verantwoordelijkheden
 • specificatie inhoud, formaat en structuur vaststellen
 • proces voor gebruik en beheer van informatie beschrijven
 • Je kunt BIM als katalysator voor samenwerking gebruiken. De opdrachtgever heeft daarin de regie en de opdrachtnemer zorgt voor de invulling van de BIM onderdelen.
  In een dashboard wordt bijgehouden hoe het staat met financiën, planning, issues etc.

  “Informatiemanagement en BIM zijn katalysatoren voor een efficiënter bouwproces, maar dat werkt alleen met een procesmatige benadering!”

  Ervaringen met BIM in de project- en beheerfase, Jan Jaap Zijl, Erasmus MC
  Erasmus MC heeft 23.000 ruimten en werkt aan de ontsluiting in het BIM model. Alle gebouwen worden op basis van de behoefte vastgelegd en dienen als onderlegger voor de toekomstige projecten.

  Stappen bij BIM in de projecten

 • SMART PVE
 • > In dRofus is vastgelegd hoe tijdens de verbouwing en verhuizing alle ruimtes van de nieuwbouw ingericht gaan worden.
  > In Briefbuilder wordt het plan van eisen van gebouw CA vastgelegd. Hierdoor wordt gestuurd op kwaliteit van het project.

 • VIRTUEEL BOUWEN + VR (installaties zichtbaar maken voor gebruikers en definitieve situatie in VR voor besluitvoering
 • VIRTUEEL OPLEVEREN
 • > BIMSync en Solibri voor interne communicatie en oplevering

 • ASSEMBLEREN
 • > Deze fase wordt door de opdrachtnemers ingevuld.

 • OPLEVEREN
 • > Snagstream voor de kwaliteitsbewaking op tekeningen bij oplevering
  > Zachte landing van projecten naar beheer

  Lessons learned

 • BIM informatiebehoefte anders dan bij het traditionele ontwerpproces. Informatiebehoeften worden niet ad-hoc gevraagd door aannemers, maar ligt bijvoorbeeld al klaar doordat de opdrachtgever hierin voorziet.
 • Samenwerken middels open standaarden
 • BIM team is nodig.
 • BIM in de beheer fase
  In de afgelopen jaren is gebleken dat een gemeenschappelijke data omgeving (EGD, electronisch gebouw dossier) nodig is waar grafische informatie met net grafische data gecombineerd kan worden. Hierdoor wordt de enorme groei van dataopslag aangepakt.

 • Gebouw bezetting, inzicht via https://www.synchro4d.nl
 • 4D projectenkalender
 • Voorspellen wat de onderhoudswerkzaamheden worden.
 • Sluiting Academy

  Jan Jaap Zijl bedankt de sprekers en aanwezigen en sluit af met de oproep om lid te worden van de KNVI en Prissma. Al met al was het een interessante middag waarbij de aanwezige kennis over informatiemanagement in de bouwsector goed en interessant werd gedeeld.