Team ‘Whizz Cats’  winnaar LexisNexis InfoBattle 2012!

Quizteam de Whizz Cats uit de regio Den Haag heeft zich 15 november tot winnaar van de LexisNexis InfoBattle 2012 gekroond. In het bomvolle Utrechtse Beatrixtheater, tijd en plaats van de jubileumdag van de honderdjarige NVB wisten zij de andere topteams uit de regionale voorrondes achter zich te laten. Ze eisten daarmee de hoofdprijs van de vier door sponsor LexisNexis verzorgde iPads voor zich op, en verzekerden zich bovendien van Eeuwige Roem door de allereerste landelijke InfoBattle op hun naam te schrijven.

De prestatie van de Whizz Cats was van hoog niveau. Ze namen het op tegen de creme-de-la-creme van pubquizzende Nederlandse informatieprofssionals. Alleen de beste teams uit de regionale voorrondes bij het HIN in Den Haag, AIN in Amsterdam en NIN in Groningen hadden zich geplaatst voor deze finale. Maar het team dat de Haagse voorronde al zo overtuigend wist te winnen was ook in de finale uiteindelijk ongenaakbaar. De verschillen waren wel een stuk kleiner dan bij die voorronde, waarmee het hoge niveau van de finaleteams “Kamer 2.0″ (eveneens uit Den Haag), “Houthoff” en “IM Angels” (beiden uit Amsterdam), en “UB RUG” en “IDM – Team2″ (Noord-Nederland) nog maar eens bevestigd is.

De finale werd over zes rondes gespeeld en was in twee delen gesplitst. In de voormiddag werd het leeuwendeel van de open vragen gesteld. Hierbij was geen publiek aanwezig zodat de teams zich in een zo groot mogelijke rust over de 52 pittige opgaven konden buigen. Vragen in de vorm van afbeeldingen van bekende vakgenoten of acroniemen waarvan de volledige betekenis gegeven moest worden, maar ook omschrijvingen waarbij de bijbehorende term gegeven moest worden werden over de deelnemers uitgestrooid.

Ronde zes had een heel ander karakter. Enerzijds omdat deze uit 15 meerkeuzevragen bestond, maar het grootste verschil voor de deelnemers was wel dat deze ronde in de grote zaal met zo’n duizend toeschouwers gespeeld werd. De extra spanning die dit gegeven met zich meebracht had een extra druk op de quizspelers kunnen leggen, maar zij sloegen zich er allen toch netjes doorheen.

Nadat de 6-koppige vakjury alle door de teams gegeven correcte antwoorden bij de eerder die middag behaalde scores had opgeteld bleken de Whizz Cats de winnaars. Ook na afloop van het eerste deel van de finale gingen zij al aan de leiding, en hoewel hun voorsprong in de finale kleiner werd kwam het eind van de quiz net op tijd zodat zij als eigenaars van vier gloednieuwe Apple iPads huiswaarts konden keren.

Prissma wil alle deelnemende teams feliciteren met hun fantastische prestatie, zowel bij de voorrondes als gedurende de finale!

 

Onze dank gaat uit naar de vele mensen die dit evenement hebben mogelijk gemakt. Een bijzonder woord van dank willen we richten aan
LexisNexis: sponsor, maar vooral ook partner voor dit event,
de 100-jarige en inmiddels ‘Koninklijke’ NVB,
en de regionale Informatienetwerken HIN, AIN en NIN.

Afgaand op het enthousiasme waarmee de meer dan 100 informatiespecialisten, verenigd in 27 teams over drie regio’s aan deze eerste InfoBattle hebben deelgenomen is Prissma van plan om ook in 2013 een serie InfoBattles op meerdere locaties te organiseren. Check regelmatig onze website voor de exacte speeldata, locaties en inschrijfmogelijkheden!

Meer foto’s volgen!!

 

Wat er aan vooraf ging? 

De LexisNexis InfoBattle is initiatief van Prissma. Alle regionale netwerken, ZIN, CNIN, AIN, NIN en OIN waren uitgenodigd om dit initiatief uit te voeren.

De eerste regionale ronde werd op 22 februari 2011 georganiseerd in samenwerking met het HIN in Den Haag (zie het verslag en de foto’s)! Er was een groot aantal deelnemers (60)!

De InfoBattle is verder op 19 september gestreden in Amsterdam bij de AIN met zo’n 25 deelnemers (zie het verslag en de foto’s) en in Groningen op 17 oktober met zo’n 28 deelnemers (zie het verslag en de foto’s).

De volgende teams behoren tot top informatiespecialisten in hun regio en streden mee in de LexisNexis InfoBattle Finale:

Foto
Team 1: 'RUG-Groningen'
•	Jan Feringa
•	Frank den Hollander
•	Peter van Laarhoven
•	Jan Herman Veldkamp 

Team 2:'IDM Groningen'
•	Martin de Vries
•	Annemarie Zijlema
•	Jan Anne Wieringa
•	Annebet Neef
HINFoto
Team 1:'Whizz Cats'
•	Ingeborg Versprille
•	Jan Molendijk
•	Wim Owel
•	Marielle Bruin
Team 2:'Kamer 2.0'
•	Gert-Jan Lodder
•	Jannette Rook
•	Maaike Hoebe
•	Monique van Oostwaard:
•	Christa van Zeggeren

AIN
Team 1:'Missing Helene'
•	Danielle Kraakman
•	Natascha Schreiner
•	Heleen van Teijlingen 

Team 2:'IM Angels'
•	Margriet van Eck Poppe
•	Joke Brugmans
•	Nusta Nina
•	Marieke de Haan

Veel plezier en succes!!

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>